Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en de voedselbanken. De NVWA beschouwt de voedselbanken als een formule, hetgeen betekent dat het bestuur van Voedselbanken Nederland er op wordt aangesproken als er ergens bij een voedselbank (belangrijke) zaken op het gebied van voedselveiligheid niet op orde zijn.

Het project ‘Waarborgen voedselveiligheid’ houdt in dat er een voor alle voedselbanken geldend Handboek Voedselveiligheid is vastgesteld in overleg met de NVWA en dat op basis hiervan alle voedselbanken gecertificeerd gaan worden. Het certificeren wordt door een extern onafhankelijk bureau gedaan dat haar sporen op dit vlak heeft verdiend. De gehanteerde systematiek is door de NVWA geaccordeerd.

De voedselbanken nemen de juridische verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en werken conform de richtlijnen van de NVWA. Indien de voedselbanken werken volgens de voorgeschreven richtlijnen wordt daarmee voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. Dit betekent o.a. dat producten met een THT-datum ná die datum nog verstrekt mogen worden aan de consument, maar de voedselbank is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Op 2 juli 2020 heeft de Voedselbank controle gehad door het bureau Sensz en het cijfer komt uit op een 10. Daar zijn we trots op. Dit is absoluut te danken aan de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.

Start typing and press Enter to search