Voedselbank Woerden anno 2023

 

Armoede in de gemeente Woerden

Het aantal huishoudens in armoede in de gemeente Woerden bedraagt naar schatting ca 1.000 huishoudens en ca 2.000 personen.

Aantal klanten

Er waren gemiddeld over 2022 123 huishoudens en 453 personen klant bij de Voedselbank Woerden, die wekelijks hun boodschappen kwamen halen. De instroom lag op 207 huishoudens en de uitstroom lag op 131 huishoudens, waardoor er ultimo 2022 186 huishoudens (647 personen) klant waren bij de voedselbank.

Plaats van Voedselbank Woerden in de armoedebestrijding

Inmiddels heeft Voedselbank Woerden na 15 jaar een belangrijke plaats in de armoedebestrijding verworven in de Woerdense samenleving. Dit wordt mede bevestigd in een in 2021 verschenen rapport van de rekenkamer Woerden waar Voedselbank Woerden samen met Stichting Leergeld en Kwadraad een prominente plek hebben gekregen in de armoedebestrijding.

 

Plaats van Voedselbank Woerden in het sociale netwerk

Voedselbank Woerden werkt met ca 25 organisaties samen om de klanten er weer bovenop te helpen. Partijen zijn o.a. maatschappelijk werk, Ferm Werk, woningcorporatie, stichting Leergeld, schuldhulpverlening, schuldmaatjes, diaconie van Kerken, Vluchtelingenhulp etc.

Organisatie

Voedselbank Woerden werkt uitsluitend met vrijwilligers. De gelaagdheid is als volgt: vrijwilligers, coördinatoren en bestuur. Op jaarbasis wordt ca 11.500 uren door 38 vrijwilligers/coördinatoren en bestuursleden ingezet, hetgeen een maatschappelijke waarde van ruim 300.000 euro vertegenwoordigt.

Producten

Wekelijks worden ca 30 producten per huishouden uitgedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden. Voor zover het seizoen het toestaat wordt ca 60% vers en 40% houdbaar voedsel uitgedeeld. Vers voedsel komt van de groente en fruit brigade uit Poeldijk, supermarkten, telers, particulieren en wordt ingekocht. Houdbaar voedsel wordt ingezameld door kerken, straat coördinatoren en leveranciers. In geld wordt in totaal op jaarbasis ca 400.000 euro aan producten meegegeven, waarvan ca 55.000 euro wordt aangekocht. De ca 30 producten komen uit verschillende bronnen.

Financiën

Voedselbank Woerden huurt een pand aan de Barwoutswaarder 13G. Hier vindt ook de opslag en uitgifte van goederen plaats. Naast de huurkosten zijn er ook andere bedrijfskosten en kosten voor de aankoop van (vers) voedsel en productiemiddelen. Gelukkig krijgt Voedselbank Woerden ook voldoende subsidies en giften., waardoor een gezonde financiële positie bestaat. Belangrijke subsidiestroom komt vanuit de Gemeente, waarmee een meerjarencontract is afgesloten.

Start typing and press Enter to search