Visie van Voedselbanken Nederland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: 1,2 miljoen mensen leven in armoede. In totaal zijn dat ruim 600.000 huishoudens:
  • waar ruim 375.000 minderjarige kinderen opgroeien
  • dat is 1 op de 9 kinderen
  • tienduizend kinderen zitten dagelijks met honger in de klas

Om onze deelnemers van eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen wij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten, werken wij samen met lokale organisaties die onze deelnemers helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Onze kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • wij werken uitsluitend met vrijwilligers
  • wij verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • wij verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • wij zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • wij zijn transparant in onze verantwoording

Onze hoofddoelstellingen
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen het voorkomen van verspilling van voedsel

Start typing and press Enter to search