Onze missie

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in Woerden leven mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Onze doelstelling

De Voedselbank heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Het helpen overbruggen van financiële problemen door aan personen en gezinnen die onder het bestaansminimum leven op tijdelijke basis gratis voedsel en levensmiddelen te verstrekken.
  2. Het tegengaan van verspilling door het ter consumptie aanbieden van voedingswaren die anders vernietigd zouden worden

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.

Onze organisatie

Voedselbank Woerden is een onafhankelijke stichting, die uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers, ook het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat ze doen.
Het Dagelijks Bestuur ontwikkelt het beleid, organiseert de vergaderingen, ondersteunt de stuurgroepleden en houdt contact met Voedselbanken Nederland. De stuurgroepleden houden contact met de vrijwilligers en sturen hen aan.

Start typing and press Enter to search