Mogen wij u verwelkomen als lid van onze club van 50?

Henk Woertman, penningmeester van de Voedselbank, licht dit verder toe:

 

Wat is de aanleiding voor deze actie?

Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis moest de Voedselbank twee jaar geleden verhuizen naar de Bleek 17. Het huurcontract was echter maar voor een korte periode. We moeten dus op korte termijn weer verhuizen. De huisvestingskosten op de nieuwe locatie zijn fors hoger. Wij kunnen namelijk niet zomaar in elke ruimte terecht. De Voedselbank moet aan strenge eisen van voedselveiligheid voldoen en dat stelt ook hoge eisen aan de huisvesting. De gemeente heeft echter – vanwege de bezuiniging in het Sociaal Domein – de subsidie bevroren op het huidige niveau. In de toekomst hebben wij een exploitatietekort van minimaal € 12.500,- per jaar.

Is er dan wel geld om voedsel te kopen voor de klanten van de Voedselbank?

Alle producten die wij onze klanten aanbieden, krijgen wij kosteloos via inzamelingsacties door kerken, scholen, particulieren, van diverse supermarkten en distributiecentra. Maar voor het werk van de Voedselbank is meer nodig dan alleen de producten; we hebben ook vaste lasten. Naast de huisvestingskosten gaat het ook om kosten voor transport, voedselveiligheid, kantoorkosten, etc.

Hoe wordt de Voedselbank gefinancierd?

Naast de eerdergenoemde subsidie van de gemeente ontvangen wij giften van kerken en particulieren. Soms wordt er een sponsoractiviteit georganiseerd waarbij de Voedselbank als het goede doel is gekozen. Maar deze giften zijn onvoldoende om alle kosten te dekken.

Worden mensen die werken bij de Voedselbank betaald?

Nee, de Voedselbank draait volledig op vrijwilligers die niet worden betaald. Dit is zelfs een verplichting vanuit Voedselbanken Nederland, de organisatie waarbij wij zijn aansloten. Wij hebben uitgerekend dat de maatschappelijke opbrengst door de inzet van onze vrijwilligers circa €225.000,- per jaar is.

Wat hoopt de Voedselbank met deze actie te bereiken?

Met het oprichten van De Club van 50 willen wij financiële middelen bijeenbrengen om de jaarlijkse exploitatie van de Voedselbank rond te krijgen. Daarmee blijven wij in staat onze taak bij de armoedebestrijding in de gemeente Woerden uit te voeren.

Hoe kunnen mensen lid worden van de Voedselbank Club van 50?

Om lid te worden van onze Club van 50 vragen wij u om gedurende een periode van 5 jaar minimaal €50,- per jaar te doneren. Dit kan door €50,- of meer over te maken op rekeningnummer NL26RABO0129389536 t.n.v. Stichting Voedselbank Woerden e.o. Als u daarbij uw naam en emailadres vermeld, wordt u lid van de Club van 50. Uiteraard kunt u ook als bedrijf, vereniging of stichting lid worden.

Wat houdt het lidmaatschap van de Club van 50 in?

Jaarlijks worden de leden tijdens een donatieavond met een hapje en een drankje bijgepraat over de ontwikkeling van de Voedselbank. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat een lid van de Club van 50 bijdraagt aan het werk van de Voedselbank.

Mogelijkheid belastingaftrek

Met ingang van 1 januari 2014 mag deze schenking bij onderhandse schenkingsovereenkomst vastgelegd worden. U kunt gebruik maken van bijgaand formulier of dit direct online regelen door uw eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen via https://www.schenkenservice/schenken

Meer weten over de Voedselbank of de Club van 50?

Neem dan contact op met Henk Woertman via penningmeester@voedselbankwoerden.nl.

Start typing and press Enter to search