De Stichting Voedselbank Woerden en Omgeving heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften afgetrokken mogen worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN: 8175.04.655
KvK: 302 17 159
E-mail algemeen: info@voedselbankwoerden.nl
Algemeen mobiel nummer: 06 – 30 785 781 / 06 – 18 522 111
Postadres: Barwoutswaarder 13G, 3449 HE Woerden

Bestuursleden
Visie, kernwaarden en doelstellingen
Ambitieplan 2021 – 2023
Jaarverslagen

Start typing and press Enter to search